Znaleziono 1 artykuł

Ramon Benito Angeles Fernandez

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Documentos de la Conferencia del Episcopado Dominicano , T. 1. 1955-1990; T. 2. 1991-1997; T. 3. 1998-2006, Red. Ramon Benito Angeles Fernandez i inni. - Santo Domingo, 2007 : [recenzja] Andrzej Dziuba Ramon Benito Angeles Fernandez (aut. dzieła rec.) s. 443-446