Znaleziono 1 artykuł

V'âčeslav Hohulak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodologiczne aspekty nauki prawa finansowego we współczesnej Ukrainie : kwestie jej kształtowania i perspektywy rozwoju V'âčeslav Hohulak s. 45-59