Znaleziono 10 artykułów

Magda Urbańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartość dialogu – na przykładzie mediacji w środowisku międzykulturowym Magda Urbańska s. 45-53
Instytucjonalne i prawne instrumenty łączenia ról zawodowych i rodzinnych kobie Magda Urbańska s. 88-94
Zapomniane bohaterki : kobiety "Solidarności" Magda Urbańska s. 127-138
Nauczycielki województwa śląskiego w czasie ustawy celibatowej (1926-1938) Magda Urbańska s. 169-178
Wychowanie i kształcenie kobiet w XIX-wiecznej Polsce Magda Urbańska s. 217-230
90. rocznica nadania praw wyborczych kobietom w Polsce Magda Urbańska s. 227-238
Szanse kobiet na rynku pracy Magda Urbańska s. 227-238
Batalia o edukację uniwersytecką kobiet w Polsce Magda Urbańska s. 233-243
Praca domowa - ekonomiczny i społeczno-kulturowy wymiar pracy w gospodarstwie domowym Magda Urbańska s. 233-244
Mediacje rówieśnicze : edukacja w kierunku pokojowego rozwiązywania konfliktów uczniowskich Magda Urbańska s. 286-290