Znaleziono 7 artykułów

Waldemar Urbanik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor dr hab. Kazimierz Wenta Waldemar Urbanik s. 7
Profesor dr hab. Bogdan Kunicki Waldemar Urbanik s. 9
O Karolu Marksie, aktualności systemów teoretycznych i wymiarach współczesnego kapitalizmu Waldemar Urbanik s. 23-28
Wybrane bariery ograniczające dostęp do rynku pracy osobom z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunom Waldemar Urbanik s. 99-111
„Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”, red. Mirosław Grewiński, Sylwia Majewska, Warszawa 2016 : [recenzja] Waldemar Urbanik Mirosław Grewiński (aut. dzieła rec.) Sylwia Majewska (aut. dzieła rec.) s. 176-179
„Pamięć stanu wojennego: strażnicy i więźniowie niepamięci”, Waldemar Urbanik, Amadeusz Michał Urbanik, Szczecin 2010 : [recenzja] Jan Nikołajew Waldemar Urbanik (aut. dzieła rec.) Amadeusz Michał Urbanik (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Wybrane problemy kszta ł towania się tożsamości regionalnej i lokalnej – aspekt historyczny i socjologiczny Waldemar Urbanik s. 251-252