Znaleziono 2 artykuły

Donatien Alphonse François de Sade

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozprawa Bressaca o religii Donatien Alphonse François de Sade s. 163-177
Rozprawa hrabiego de Gernande`a o kobietach Donatien Alphonse François de Sade Bogdan Banasiak (tłum.) s. 179-184