Tytuł Warszawskie Studia Pastoralne
ISSN 1895-3204
Wydawca Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Warszawskie Studia Pastoralne
2005, Tom 1