Tytuł Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego
ISSN 0029-389X
Wydawca Towarzystwo Naukowe Płockie
Inne tytuły
Udostępnij
Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego
2015, Tom 60, Numer 4 (245)