Tytuł Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN 2300-4754
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Studia Ukrainica Posnaniensia
2013, Tom 1