Tytuł Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
ISSN 2450-3932
Wydawca Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Inne tytuły
Udostępnij
Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
2015, Tom 4, Numer 1