Tytuł Studia Podlaskie
ISSN 0867-1370
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Studia Podlaskie
2007/2008, Tom 17