Tytuł Sztuka Ameryki Łacińskiej / Arte de la América Latina
ISSN 2299–260X
Wydawca Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Inne tytuły
Udostępnij
Sztuka Ameryki Łacińskiej / Arte de la América Latina
2011, Tom 1