Tytuł Series Byzantina
ISSN 1733-5787
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Series Byzantina
2003, Tom 1