Fundacja "Dzieci Niczyje" istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Realizując naszą misję:

Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić

Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda

Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania

Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną

Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka