Celem Towarzystwa Miłośników Torunia jest inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie działalności społecznej zmierzającej do rozwoju i popularyzacji miasta Torunia oraz budowanie i umacnianie więzi z nim jego mieszkańców.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie imprez, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów

- rozwijanie akcji wydawniczej o tematyce związanej z Toruniem

- nawiązywanie i utrzymywanie łączności z towarzystwami o podobnych celach i formach działania

- podejmowanie innych, właściwych form działalności służących realizacji celów statutowych

W realizacji powyższych celów Towarzystwo dąży do ścisłej współpracy z władzami samorządowymi Torunia. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa Towarzystwa. Najtrwalszym i najbardziej liczącym się osiągnięciem Towarzystwa jest "Rocznik Toruński", tom 1 ukazał się w 1966 roku, do tej pory wydano 40 tomów. W 1973 roku na półki księgarskie trafił 1 numer "Biblioteczki Rocznika Toruńskiego" pt. "Toruń w opracowaniach literackich. Głosy wieków" autorstwa Janiny Przybyłowej. W 1989 r. Towarzystwo wznowiło tę serię pod nazwą "Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Torunia". Cztery pozycje biblioteczki ukazały się przy finansowej pomocy Toruńskiego Towarzystwa Kultury. Obecnie, od 2008 r. kontynuowana jest seria wydawnicza z cyklu "Biblioteka To Mi To", w której ukazało się 15 pozycji wydawanych wspólnie z Wydawnictwem Adam Marszałek.