„Przegląd Historyczno-Wojskowy” (PHW) – to czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej. Współcześnie PHW łączy tradycje i numerację przedwojennego „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” wydawanego w latach 1929-38, a w mniejszym stopniu powojennego „Wojskowego Przeglądu Historycznego” wydawanego w latach 1956-1997.

W wyniku kolejnych przekształceń organizacyjnych decyzją Ministra Obrony Narodowej z 21 kwietnia 2016 r. wydawanie „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” zostało przekazane w kompetencje Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. 10 czerwca 2016 r. Dyrektor WBH dr hab. Sławomir Cenckiewicz powołał na stanowisko redaktora naczelnego „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” dr. Daniela Koresia, a 11 lipca 2016 r. nową redakcję czasopisma. Jesienią 2016 r. powołany został nowy skład Rady Naukowej PHW, której pierwsze posiedzenie odbyło się 9 grudnia 2016 r.

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” realizuje misję, której podstawowym celem jest propagowanie wiedzy o historii wojskowej polskiej i powszechnej poprzez publikację nowatorskich rozpraw naukowych i promowanie rodzimego dorobku naukowego oraz stanowi platformę dla dyskusji historycznej, publikacji materiałów źródłowych a także sprawozdań i komunikatów naukowych.