Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk istnieje od 1954 r. (Poprzednio: 1954-1958 Zakład Historii Nauki; 1958-1974 Zakład Historii Nauki i Techniki; 1974-1977 Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki; 1977-1994 Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki; od 1994 Instytut Historii Nauki). Obecnie dyrektorem jest prof. dr hab. Leszek Zasztowt. Uprawiane specjalności naukowe to: historia nauki, historia nauk społecznych, historia nauk ścisłych, historia nauk technicznych, historia oświaty. Odzwierciedla to polską koncepcję historii nauki. Prace naukowe skupiają się w dwóch zakładach: Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, , Przyrodniczych i Techniki (Sekcja Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Sekcja Historii Chemii i Farmacji, Sekcja Historii Nauk Medycznych) i Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji (Sekcja Dziejów Oświaty, Sekcja Historii Organizacji Nauki, Sekcja Historii Nauk Społecznych) Instytut posiada bibliotekę naukową, a także własne wydawnictwo.