Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi działa od 1997 r. (do 2009 roku jako Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi). Jest wydawcą monografii, czasopism oraz poradników dla nauczycieli i terapeutów. Celem jest promowanie rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego uczelni.

Publikacje Wydawnictwa AHE wyróżniają się wysokim poziomem edytorskim. Autorami są przede wszystkim pracownicy uczelni, ale również osoby z innych ośrodków naukowych. Tematyka publikacji związana jest z kierunkami nauczania AHE w Łodzi. Wśród najpopularniejszych tytułów wydawnictwa znajdują się publikacje dla arteterapeutów oraz dla nauczycieli, szczególnie pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz różnego rodzaju dysfunkcjami. Wydawnictwo AHE w Łodzi jest także wydawcą pierwszych na polskim rynku wydawniczym podręczników do nauki języka angielskiego ROUTE A1 oraz ROUTE A2, przygotowujących do egzaminu TELC. Wydawca siedmiu czasopism naukowych.