Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w obecnej strukturze funkcjonuje od 2007 r. i jest jednym z największych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Publikuje ponad 230 tytułów rocznie, w tym: monografie, rozprawy, podręczniki i czasopisma – z nauk humanistycznych, społeczno-ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych i medycznych. Od 2011 r. wydaje i dystrybuuje prestiżową serię „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”. Od 2013 r. Wydawnictwo utrzymuje i zarządza pierwszą w Polsce cyfrową platformą czasopism naukowych, która bezpłatnie udostępnia czasopisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Głównym zadaniem Wydawnictwa jest opracowanie redakcyjne, publikacja i dystrybucja prac naukowych.