Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN powstało w 1990 roku i od tego czasu opublikowało ponad 500 tytułów.

Książki wydawane w IBL PAN adresowane są zarówno do specjalistów: badaczy literatury, krytyków, nauczycieli polonistów, ludzi pióra, jak i do wszystkich miłośników literatury oraz ludzi zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką. Cieszą się dobrą marką wśród czytelników i są wysoko oceniane przez profesjonalistów, o czym świadczą wyróżnienia na kilku wydawniczych konkursach (m.in. na III Warszawskich Spotkaniach Wydawców Dobrej Książki w 1994 r. za tom szkiców Stefana Treugutta Geniusz wydziedziczony, w konkursie Towarzystwa Wydawców Książek na "Najpiękniejszą książkę roku" w 1995 r. za książkę Inni wśród swoich, Pióro Fredry w 1998 r. za Gdańsk oświeconych Anny Grześkowiak-Krwawicz i w 1999r. za wydanie autografów Dziadów Mickiewicza, wyróżnienie PTWK w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2013 dla serii Dramat polski. Reaktywacja pod redakcją naukową Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, wyróżnienie specjalne Akademia 2014 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej za opracowanie edytorskie książki Jana Tomkowskiego Wojna książek. Biblioteka i historia literatury, nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2014 za książkę Danuty Ulickiej Słowa i ludzie – 10 szkiców z antropologii filologicznej, oraz za książkę Włodzimierza Boleckiego Modalności modernizmu. Studia – analizy – interpretacje. W ramach wielu serii wydawniczych publikowane są prace habilitacyjne, materiały pokonferencyjne, opracowania monograficzne, książki zbiorowe, edycje krytyczne tekstów pisarzy staropolskich.