Centrum Oświatowo Dydaktyczne to nowa jednostka administracyjna Diecezji Ełckiej, działająca od 3 listopada 2005 roku. jego głównym zadaniem jest:

- praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży

- troska o rozwój naukowy i religijny

- działalność charytatywno-opiekuńcza

- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych