Stowarzyszenie Idōkan Polska odpowiada za nauczanie sztuk walki i sportów walki, ale także patronuje działalności naukowo-badawczej. Shihan Cynarski wyszkolił kadry instruktorskie. Jego uczniowie prowadzili ośrodki w Przemyślu, Mrozach, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie. Centralnym ośrodkiem pozostaje Rzeszów. Pomimo rozlicznych problemów organizowane są obozy szkoleniowe, seminaria, turnieje, pokazy, wyjazdy szkoleniowe etc. Ambitni uczniowie rozwijają się w kilku sztukach walki nauczanych w ramach systemu idokan yoshin-ryu budo, zdobywając wiedzę, umiejętności i stopnie. Chętni startują w zawodach jujutsu uzyskując od lat dobre wyniki [Pacana 2001]. Planowane są następne seminaria z mistrzem Sieberem w Polsce oraz kolejne imprezy (letnie obozy, turnieje o Puchar Idokan Polska etc.).