Celem działalności wydawniczej Biura Edukacji Publicznej IPN jest propagowanie zagadnień podejmowanych przez działy badawczy i edukacyjny. BEP wydaje "Biuletyn IPN", miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, poświęcony najnowszej historii Polski (1939-1989) oraz informujący opinię publiczną o pracach Instytutu Pamięci Narodowej.

Wydawnictwami naukowymi, przeznaczonymi dla środowiska historycznego, są periodyki "Pamięć i Sprawiedliwość" i "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989".