Działalność Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma już ponad sześćdziesięcioletnią tradycję. Wydawnictwo UKSW kontynuuje działalność Wydawnictwa ATK, które z Uczelnią związane było od 1954 roku, i publikuje dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, ekonomii, filozofii, humanistyki, pedagogiki, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych i biologii.

Wydawane są także serie, wśród nich, np. przekłady tekstów autorów starochrześcijańskich, czyli Ojców Kościoła, przekłady tekstów średniowiecznych filozofów i teologów, studia biblijne, studia dogmatyczne, studia filozoficzne z zakresu filozofii przyrody. Publikujemy również książki historyczne w serii „W służbie Niepodległej”.

Ponadto wydajemy prace zbiorowe, tomiki poezji, informatory, materiały pokonferencyjne i szczególnie pieczołowicie przygotowywane podręczniki – o tematyce obejmującej wszystkie dziedziny, w których Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi badania naukowe oraz kształcenie.

W ofercie naszego Wydawnictwa znajduje się 14 tytułów czasopism naukowych. Są to kwartalniki, półroczniki oraz roczniki.
WYDAWNICTWO Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, domek nr 2

01-815 Warszawa

www.wydawnictwo.uksw.edu.p

[email protected]

tel. 22 561 88 38 Sekretariat

tel. 22 561 89 23 Księgarnia