Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o. jest kontynuacją "Księgarni i Drukarni katolickiej" założonej w roku 1925 dla nowo powstającej diecezji katowickiej. Wydawnictwo to w okresie międzywojennym osiągnęło znaczny rozwój -opublikowano wówczas 252 książki, broszury oraz kilka czasopism, w tym do dziś popularny - nie tylko na Śląsku - tygodnik "Gość Niedzielny".

Wydawnictwo stawiało sobie za cel podnoszenie poziomu wiedzy religijnej i kształtowanie postaw katolickich, integrowanie społeczeństwa Śląska, na który w poszukiwaniu pracy napływali liczni przybysze z różnych stron kraju, a także pielęgnowanie rodzimych tradycji, m.in. kultury śpiewaczej i teatru amatorskiego. Wiele troski poświęcono rodzinie, która na Śląsku odgrywała zawsze dużą rolę, publikowano książki o tematyce społecznej i dotyczącej historii regionu. W tym okresie powstał modlitewnik diecezjalny "Skarbiec modlitw i pieśni" do dziś wydawany w tysiącach egzemplarzy.

II wojna światowa i okupacja niemiecka przyniosły konfiskatę Drukarni i zasobów wydawniczych, które zostały prawie w całości zniszczone.

Po wojnie rozdzielono jako odrębne przedsiębiorstwa Drukarnię i Wydawnictwo, które weszło w ramy nowej spółki pod nazwą Księgarnia św. Jacka. Do roku 1949 kontynuowało ono z rozmachem przedwojenne kierunki działalności. Potem nastąpił zastój spowodowany wprowadzeniem gospodarki planowej, w ramach której drastycznie ograniczono wydawnictwa katolickie poprzez ingerencje w obowiązkowo przedkładane władzom państwowym do zatwierdzenia plany wydawnicze, cenzurę oraz reglamentację papieru i wysokie podatki dla gospodarki tzw. nieuspołecznionej. Działalność wydawnictwa została zredukowana do publikacji niemal wyłącznie modlitewników i katechizmów w wymiarze kilku pozycji rocznie.

Powolne złagodzenie tych ograniczeń nastąpiło w latach siedemdziesiątych, a przełom w sytuacji wydawnictw katolickich - w roku 1981, kiedy to powstał w ramach Komisji Wspólnej Władz PRL i Episkopatu Zespół Roboczy d/s Wydawnictw Katolickich, który uzyskał dla nich więcej praw. Radykalną zmianę przyniosła rezygnacja władz państwowych z gospodarki planowej. W tym okresie Wydawnictwo na powrót poszerzyło swój profil wydawniczy, nawiązując do dawnych tradycji. Po odzyskaniu niepodległości, po 89 roku Księgarnia św. Jacka w pełni rozwinęła swoją działalność wydawniczą, stając się ważnym podmiotem na rynku książki. Od tego czasu stała się także mecenasem i organizatorem ważniejszych wydarzeń, związanych z szeroko pojętą promocją czytelnictwa.