Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton" - Celem fundacji jest działalność społecznie użyteczna, a w szczególności rozwój: sztuki chrześcijańskiej, nauk humanistycznych mających związek z chrześcijaństwem (poprzez metodę lub przedmiot badania), chrześcijańskiej kultury, chrześcijańskiej edukacji, chrześcijańskiej komunikacji społecznej podnoszącej świadomość artystyczną w narodzie, chrześcijańskiej ekologii, a także: budowanie domów pracy twórczej dla artystów katolickich. Celem fundacji jest wydawanie czasopism naukowych w tym przede wszystkim "Religious and sacred poetry" i "Eschaton", rozwój publikacji książkowych serii biblioteki "Eschatonu".