Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podstawowe obszary badawcze koncentrują się na problematyce integracji europejskiej, niemcoznawstwie, Europie Wschodniej i Azji, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz finansowych, komunikowaniu międzynarodowym, dyplomacji publicznej oraz na geopolityce i polityce zagranicznej Polski. W Instytucie pracuje 60 pracowników, w tym 51 nauczycieli akademickich, 5 lektorów oraz 4 pracowników administracyjnych. Nasza kadra dydaktyczna to zespół składający się z pracowników o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym, jak i młodych, dynamicznych ludzi, rozpoczynających swoją karierę naukową.

W 2014 roku wydanych zostało ponad 200 publikacji pracowników ISM, w tym monografie, prace zbiorowe i artykuły naukowe w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.