Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich

Celem Związku Karaimów Polskich jest między innymi: konsolidacja ludności karaimskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, stworzenie własnej organizacji młodzieżowej afiliowanej przy Związku, pielęgnowanie i pogłębianie wiedzy o własnej historii i tradycji, obrona i popieranie wartości kulturowych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków, organizowanie działalności naukowo-badawczej dotyczącej Karaimów w ogóle, a Karaimów Polskich w szczególności, prowadzenie statystyki obejmującej wszelkie dziedziny życia ludności karaimskiej, działalność wydawnicza i powołanie własnego wydawnictwa, działanie na rzecz zgodnego współżycia z innymi narodami, a także kształtowanie w społeczeństwie postaw otwartości i tolerancji wobec kultur innych narodów i grup etnicznych, utrzymywanie kontaktów ze skupiskami Karaimów w Europie, na Bliskim Wschodzie i Ameryce, oraz współdziałanie z nimi w kierunku zbliżenia społeczeństwom tych obszarów wizerunku Polski.