Międzywydziałowe Koło Awangardy Filozoficzno-Naukowej UMK ma charakter interdyscyplinarny. Warto to podkreślać, ponieważ użyte w nazwie słowo: filozoficzno może powodować rezerwę lub niechęć. Tymczasem do celów naszego Koła należy otwieranie studentów humanistycznych na obszar nauk spoza humanistyki i na odwrót. Odbywa się to we współpracy z przedstawicielami różnych dziedzin. Promujemy porozumienie i kooperację między różnymi naukami (kognitywistyka, antropologia, socjologia, psychologia, neuronauki, informatyka stosowana, językoznawstwo i in.), nowoczesną filozofią oraz współczesną sztuką (!). Do jakiego stopnia można tutaj mówić o kooperacji - sami jesteśmy ciekawi...

Nasze koło stanowi m.in. - bo na pewno nie tylko - bazę logistyczną dla funkcjonowania czasopisma Avant. Umożliwia szkolenie warsztatu tłumacza, korektora, redaktora, dziennikarza, obsługi portalu naukowego, ale także animatora kulturalnego i konferencyjnego. Działamy już na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Zainicjowaliśmy współpracę z kołami naukowymi z obszaru kognitywistyki, psychologii, filologii angielskiej, filozofii, kultury orientalnej, feminizmu. Natomiast w zakresie „ponadstudenckim" współpracujemy przy organizacji konferencji naukowych, imprez kulturalnych i różnorodnych publikacji.