Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało z połączenia wydawnictw Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Wydawnictwo UWM przejęło dorobek obydwu poprzednio istniejących wydawnictw, dlatego też od momentu powstania mogło działać jako duża, prężna i profesjonalna jednostka, posiadająca w swej ofercie zarówno publikacje z dziedzin szeroko pojętej humanistyki, jak i nauk ścisłych. Profil wydawnictwa obejmuje m.in. biologię, chemię, fizykę, ekonomię, filologię polską i filologie obce, filozofię, pedagogikę, socjologię, prawo, a także rolnictwo, ochronę środowiska, geodezję, technikę, technologię żywności, zootechnikę i weterynarię.

W Wydawnictwie UWM publikowane są czasopisma naukowe, monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki akademickie, skrypty i inne pomoce dydaktyczne. Uniwersytecką politykę wydawniczą kreuje Kolegium Wydawnicze, w którego skład wchodzą reprezentanci wszystkich wydziałów uniwersytetu, wybitni fachowcy w swoich dziedzinach.

Oferta wydawnicza prezentowana jest okazjonalnie na różnych stronach internetowych i na łamach specjalistycznych czasopism. Każdego roku wydawnictwo przygotowuje katalog zawierający pełną i zaktualizowaną ofertę wydawniczą oraz zapowiedzi nowych tytułów.