Towarzystwo Naukowe Płockie (łac. Societas Scientiarum Plocensis) – jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce działające do dnia dzisiejszego.

Powstało w 1820 roku z inicjatywy Kajetana Morykoniego jako stowarzyszenie regionalne, otwarte o charakterze ogólnym. Jego działalność polega na krzewieniu i upowszechnianiu nauki metodami i środkami właściwymi dla organizacji społecznych. Po klęsce powstania listopadowego represje zaborcy spowodowały przerwanie jego prac do 1907.

TNP działa w Płocku oraz posiada dwa oddziały: w Sierpcu i Łęczycy. Jego pracami kieruje siedmioosobowy zarząd, na czele z prezesem, prof. Zbigniewem Kruszewskim (od 2002). Od początku swojego istnienia Towarzystwo prowadzi znaną w całym kraju naukową Bibliotekę im. Zielińskich. Od 2004 roku Towarzystwo Naukowe Płockie jest organizacją pożytku publicznego.

TNP wydaje publikacje książkowe oraz czasopisma - kwartalnik "Notatki Płockie" oraz "Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego".

Siedziba TNP znajduje się przy placu Narutowicza na Starym Mieście.