Wydawnictwo Adam Marszałek jest największą oficyną naukową w Polsce. Zostało założone 9 października 1990 r. w Toruniu przez dra Adama Marszałka. Od 1 stycznia 2013 r. funkcję prezesa Wydawnictwa pełni prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa. Wydawnictwo Adam Marszałek wraz z Europejskim Centrum Edukacyjnym, Wydawnictwem Naukowym GRADO, Firmą Wydawniczo-Handlową MADO oraz Time Marszałek Group tworzy holding Marszałek Publishing Group, którego prezesem jest dr Adam Marszałek.

W 2015 r. naszym nakładem ukazało się 445 nowych tytułów. W ofercie Wydawnictwa Adam Marszałek dominują książki z zakresu: historii, ekonomii, pedagogiki, stosunków międzynarodowych, politologii, a także z dziedzin filologicznych. W ogólnopolskich rankingach wydawnictw literatury naukowej plasujemy się na pierwszym miejscu.

Ponadto naszym czytelnikom proponujemy kilkanaście serii wydawniczych, m.in.: „Biblioteka Azji i Pacyfiku”, „Biblioteka ToMiTo”, „Dialog Europejski”, „Komunikacja Społeczna w Edukacji”, „Miasta i Ich Dzieje”, „Nauka o Komunikowaniu”, „Słuchowiska Polskiego Radia”, „Oblicza Mediów”, „Samorząd Terytorialny w XXI Wieku”, „Spotkania”, „Staropolski Ogląd Świata”; serie poetyckie: „Liryka Polska”, „Dekada Poetów”, „Duet”, „Polsko-Rosyjska Biblioteka Poetycka”, a także cykl utworów dla dzieci, m.in. w seriach „Seria z Lupą” czy „Kulawa Koza”.

Spośród 26 publikowanych przez nas czasopism na szczególną uwagę zasługują: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Azja-Pacyfik”, „Krakowskie Studia Małopolskie”, „Kultura i Edukacja”, „The New Educational Review”, „Świat Idei i Polityki”, „Polish Political Science Yearbook” oraz „Reality of Politics”. W 2011 r. ukazały się pierwsze numery nowych czasopism: „Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo Historyczne”, „Nowa Polityka Wschodnia”, „International Forum for Education” oraz przekształcone z serii wydawniczej „Peculiarity of Man”.

Z myślą o Czytelnikach mieszkających poza granicami naszego kraju publikujemy serię wydawnictw obcojęzycznych (w językach: chińskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i włoskim). Naszymi partnerami są instytucje naukowe i autorzy ze wszystkich polskich ośrodków naukowych oraz z: Chin, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Niemiec, Francji, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu czy Azerbejdżanu. Od początku 2007 r. działamy w Państwie Środka. W ciągu kilku ostatnich lat podpisaliśmy wiele dwustronnych umów wydawniczych z Wydawnictwem Uniwersytetu Ludowego oraz z grupą wydawnictw z Hefei, skupioną pod nazwą Anhui Publishing Group. W ich efekcie na chińskim rynku wydawniczym zostanie zaprezentowanych 100 książek najwybitniejszych polskich uczonych, pisarzy oraz poetów, i odwrotnie: polskim Czytelnikom zaoferujemy 100 publikacji chińskich uczonych, pisarzy i poetów. Współpracujemy również z Uniwersytetem Pekińskim oraz ze Związkiem Pisarzy Chińskich.

W 2011 r. powstała polsko-chińska firma Time Marszałek Group, która oprócz działalności wydawniczej zajmuje się działalnością biznesową w innych dziedzinach. Siedzibą spółki są podtoruńskie Łysomice, a teren działania obejmuje całą Europę.

Wysoki poziom edytorski naszych publikacji gwarantują dwa zakłady poligraficzne, będące własnością Wydawnictwa. Innym atutem jest krótki czas trwania cyklu wydawniczego, będący od zawsze jedną z wizytówek naszej Oficyny.