Fundacja im. Rafała Taunebschlaga została założona w 2001 w celu wspomagania rozwoju polskiego środowiska papirologicznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz zapewnienia wsparcia w naukowych badaniach i współpracy z innymi placówkami naukowymi w Polsce i za granicą. Istotną częścią naszej misji jest wydawanie "Journal of Juristic Papyrology" oraz jego suplementów.

Fundacja prowadzona jest przez uczonych z Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego na Wydziale Prawa i Administracji oraz z Zakładu Papirologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasz patron, Rafał Taubenschlag (1881-1958) był wybitnym uczonym i dyrektorem Katedry Prawa Antycznego na Uniwersytecie Warszawskim, który założył (wspólnie z profesorem Jerzym Manteufflem) Katedrę Papirologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz założył "Journal of Juristic Papyrology", wydawany od 1946 do dziś.