Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już ponad 50 lat (od 1962 r.) działa jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu. Publikuje przede wszystkim monografie naukowe (w 50 seriach tematycznych), podręczniki, skrypty, słowniki, a także 25 czasopism naukowych (również w językach obcych). Rocznie ukazuje się ok. 150 tytułów.

Wydawnictwo Naukowe UAM jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Poznańskich Dni Książki Naukowej, odbywających się nieprzerwanie od 1997 roku i gromadzących wydawców z całej Polski. Od 2013 roku targi rozszerzyły swoją formułę na Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej. Miejscem corocznych targów książki jest Collegium Maius. Wydawnictwo jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Polskiej Izby Książki.