Musicology Section of the Polish Composers’ Union / Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich - W dniu 22 listopada 1948 roku – dzięki staraniom prof. Zofii Lissy – podczas IV Walnego Zebrania Związku Kompozytorów Polskich postanowiono rozszerzyć ZKP powołując Sekcję Muzykologów. Wybory do odrębnych władz Sekcji rozpoczęły się w roku 1964, a pierwszą jej przewodniczącą została Zofia Lissa. Jednym z głównych zadań Sekcji Muzykologów ZKP było organizowanie Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych, a z czasem także wydawanie materiałów z tychże konferencji. Od 2004 roku Sekcja wydaje „Polski Rocznik Muzykologiczny”, czasopismo internetowe „Forum Muzykologiczne” oraz (wspólnie z Instytutem Muzykologii UW) anglojęzyczny rocznik „Musicology Today”.