Polskie Towarzystwo Retoryczne to towarzystwo naukowe, które powstało z myślą o: - pogłębianiu wiedzy na temat retoryki, - promowaniu nauczania retoryki, - integrowaniu osób i instytucji zajmujących się retoryką.

Pragniemy, by Towarzystwo było forum dyskusji nad kwestiami związanymi z retoryką dawną i współczesną.

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Co roku Towarzystwo organizuje konferencje i seminaria naukowe oraz patronuje konkursom oratorskim i debatom studenckim.