Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego należy do największych w Polsce. Na Wydziale na trzech kierunkach studiów (prawo, administracja, ekonomia) studiuje około 16 tys. studentów. Studenci Wydziału aktywnie uczestniczą w międzynarodowej wymianie naukowej w ramach takich programów unijnych, jak MOST i Sokrates. Wydział otwiera również swoje drzwi dla studentów z innych krajów, m.in. Białorusi, Mołdawii i krajów afrykańskich. Studenci Wydziału działający w kołach naukowych licznie uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych. Dla wyróżniających się absolwentów z tytułem magistra, zamierzających uzyskać stopień naukowy doktora nauk prawnych albo nauk o administracji, funkcjonuje od kilku lat Studium Doktoranckie.

Wydział posiada liczne i nowoczesne obiekty dydaktyczne oraz jedną z największych i najnowocześniej wyposażonych bibliotek prawniczych w Polsce.