Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa powstała, podobnie jak inne uczelnie niepaństwowe, na wyraźne zamówienie społeczne najbliższego regionu. Jej narodziny zbiegły się z wyjątkowymi okolicznościami współczesnej historii, to jest: pierwszego roku nowego XXI stulecia. Zbieżności te można odczytywać jako zapowiedź pomyślnej drogi dynamicznego rozwoju uczelni, co już znajduje potwierdzenie w dotychczasowym jej funkcjonowaniu.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest wyższą szkołą niepubliczną. Została utworzona w 2000 roku z inicjatywy Założycieli Heleny i Romana Czakowskich. Działa zgodnie z Ustawą o wyższych szkołach. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 grudnia 2000 r. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją 51 (Po wprowadzeniu elektronicznego rejestru uczelni niepublicznych, aktualny nr KPSW w rejestrze to: nr 190.). Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut oraz regulamin studiów uchwalone przez Senat KPSW. Organami jednoosobowymi Uczelni są: Prezydent, Rektor, Dziekani oraz organami kolegialnymi są Konwent, Senat, Rada Powiernicza i Rady Wydziałów.

Od początku istnienia, tj. od 2000 roku, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy funkcjonuje na zasadach NON-PROFIT, co oznacza, że ma charakter niezarobkowy, a cały zysk jest przeznaczany na inwestycje. Uczelnia posiada również pozostałe cechy właściwe dla organizacji non-profit, tj.: wyrazistą i trwałą strukturą organizacyjną, strukturalną niezależność od władz publicznych, samorządność oraz dobrowolność.