Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku od kilku lat prężnie się rozwija, do 2009 r. wydało już 700 tytułów. Comiesięczne publikuje nowe pozycje, których autorami są zarówno pracownicy naukowi AP, jak i na badacze spoza uczelni.

Stałe publikacje to: Baltic Costal Zone, Słupskie Prace Biologiczne, Słupskie Prace Geograficzne, Słupskie Studia Historyczne, Słupskie Prace Filologiczne - Seria Filologia Polska, Polilog.Studia Neofilologiczne oraz Słupskie Studia Filozoficzne.

W 2008 r. powołano również Akademickie Centrum Czystej Energii oraz Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji, celem, których jest przeprowadzanie badań na rzecz Regionu Środkowopomorskiego.