Celem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego jest popieranie rozwoju nauki, zwłaszcza dziedzin ważnych dla Łodzi i regionu łódzkiego. Towarzystwo zmierza do integracji środowiska naukowego Łodzi i regionu, prowadzi działalność wydawniczą, naukowo-badawczą, edukacyjną i promocyjną (zwłaszcza jako współorganizator corocznych edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi). Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Najwyższym organem statutowym ŁTN jest Zgromadzenie Ogólne. Organem wykonawczym jest zarząd, którym kieruje prezydium na czele z prezesem oraz sekretarzem generalnym. Prezesem ŁTN od 2016 jest prof. dr hab. Antoni Różalski.

W skład ŁTN wchodzi 6 wydziałów: Wydział I - Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii, Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych, Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Wydział IV - Nauk Medycznych, Wydział V - Nauk Technicznych, Wydział VI - Sztuki i Nauk o Sztuce.

Wydziały skupiają ok. 500 członków.