Znaleziono 17 artykułów

Aniela Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Conrad i jego >>polskie co do kobiet złudzenia<<. Wokół tajemnicy marsylskiej Conrada", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 107
"Moja córeczka" Tadeusza Różewicza. / Próba odczytania Elżbieta Jaworska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 126
"Niedoceniona-czy zapomniana-napoleońska opowieść Conrada", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Mochnacki i Lelewel, współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830", Aniela Kowalska, Warszawa 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 137
"Niełatwe zwycięstwo Norwida", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Zapomniany polski esej o człowieku / Michała Wiszniewskiego >>Charaktery rozumów ludzkich<< Alina Kowalczykowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 163
"Felieton Ludwika Krzywickiego na łamach >>Ogniwa<<, tygodnika naukowego, społecznego, literackiego i politycznego / 1904-1905 Zygmunt Ziątek Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Z dziejów recepcji nad przysłowiem", Aniela Kowalska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 204
"Debiut warszawski i debiut łódzki Wiktora Dłużniewskiego", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Conrad. 1896-1900. Strategia wrażeń i refleksji w narracjach Marlowa", Aniela Kowalska, Wrocław 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 225
"Conrad i Gombrowicz w walce o swoje wybitności", Aniela Kowalska, Posłowie: M.Janion, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Gombrowiczowskie dyskursy o literaturze i krytyce", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Z ineditów Niemcewiczowskich- karta z Archiwum Zamojskich (AGAD). (Replika J. U. Niemcewicza na pismo prezesa Senatu, S.Zamoyskiego)", Aniela Kowalska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 260
"Gombrowiczowskie >>Wywodzę się z Montaigne'a<<", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" Seria XXXVIII (1982): [recenzja] Mirosław Lalak Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 282
"Echa ciągle żywe. O kulturze i sprawie polskiej w Anglii przed i po powstaniu listopadowym", Aniela Kowalska, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 370
">>Trans-Atlantyk<< Gombrowicza", Aniela Kowalska, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 378
"Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822", Aniela Kowalska, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Syrenki, s. 370, 6 nlb. : [recenzja] Witold Billip Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 524-529