Znaleziono 4 artykuły

Anna Mrozek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Arabów w kształtowaniu Narodu Sudańskiego Anna Mrozek s. 82-143
Zagrożenie terroryzmem a prawa podstawowe w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Anna Mrozek s. 111-128
Wzajemne stosunki północnych i połuniowych plemion Sudanu : możliwość a rzeczywistość Anna Mrozek s. 125-151
Rola i funkcje islamu w kształtowaniu więzi narodowej Somalijczyków Anna Mrozek s. 167-222