Znaleziono 8 artykułów

Tomasz Sowiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Decentralizacja finansów publicznych warunkiem rzeczywistej decentralizacji państwa Tomasz Sowiński s. 61-70
Polityka regionalna Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia (cz. 2, regiony) Tomasz Sowiński s. 64-87
Stosunek encykliki Leona XIII "Rerum novarum" do przemian społecznych w XIX-wiecznej Europie Tomasz Sowiński s. 131-148
Indywidualne konta emerytalne – siedem chudych lat Tomasz Sowiński s. 150-164
Silne regiony czy rachityczne województwa? : uwagi nad dokończeniem reform administracyjnych Tomasz Sowiński s. 208-224
Program dla Wisły i Jej Dorzecza 2020 Związku Miast Nadwiślańskich Tomasz Sowiński s. 221-236
Fundusze emerytalne − kontrowersyjny eksperyment czy szansa na godziwą emeryturę? Tomasz Sowiński Andrzej Chróścicki (aut. dzieła rec.) s. 376-379
Nieuchronność kryzysów finansowych – czyli wolność czy samowola rynku finansowego? Tomasz Sowiński Anna Jurkowska-Zeidler (aut. dzieła rec.) s. 386-389