Znaleziono 17 artykułów

Bogdan Urbanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzaminy zewnętrzne – szkolną codziennością Bogdan Urbanek s. 45-56
Jacy nauczyciele, jacy uczniowie – taka szkoła Bogdan Urbanek s. 55-67
Edukacja nauczycielska w opiniach studentów Bogdan Urbanek s. 103-117
Europejski wymiar edukacji regionalnej i obywatelskiej Bogdan Urbanek s. 119-134
Postęp w oświacie – niezbędne zmiany w polskiej edukacji Bogdan Urbanek s. 129-141
Podręczniki szkolne - przyjaznym uczniowskim instrumentarium Bogdan Urbanek s. 147-157
Wykorzystanie mediów w procesie edukacji Bogdan Urbanek s. 167-180
Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna Bogdan Urbanek s. 173-187
Widzieć w szkole sojuszników Bogdan Urbanek s. 193-204
Egzaminacyjny zawrót głowy Bogdan Urbanek s. 195-205
"Wokół edukacji samorządowej", Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek, Szczecinek 2010 : [recenzja] Piotr Kowolik Leszek Pawelski (aut. dzieła rec.) Bogdan Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Pedagogiczna trójjednia", Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek, Szczecinek 2012 : [recenzja] Piotr Kowolik Leszek Pawelski (aut. dzieła rec.) Bogdan Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwem wiedzy Bogdan Urbanek s. 217-228
Ocenianie - sztuka czy umiejętność Bogdan Urbanek s. 219-227
Media w edukacji – pedagogiczne aspekty ich wykorzystania Bogdan Urbanek s. 229-248
W poszukiwaniu źródeł lepszej szkoły Bogdan Urbanek s. 229-254
Motywowanie do jakości Bogdan Urbanek s. 247-258