Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe kierunki działalności naukowej Profesora Ryszarda Orłowskiego Tadeusz Mazur s. 1-20
Ludowa myśl gospodarcza w okresie II Rzeczypospolitej Anna Golec s. 21-30
Doraźne próby łagodzenia kryzysu ekonomicznego na wsi w Królestwie Polskim przed uwłaszczeniem Józef Duda s. 31-44
Rozwój rzemiosła w Lublinie w okresie międzywojennym Stanisław Duda s. 45-54
Rola "zasobu społecznego" w teorii rozwoju społeczno-ekonomicznego Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 55-78
Działalność szpitala Jana Bożego w Lublinie w latach 1918-1939 Marta Dolecka s. 79-86
Finansowanie zakładów opiekuńczych Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności w latach 1919-1939 Małgorzata Biernacka s. 87-100
Keynesizm wobec zagrożeń inflacyjnych Wacław Grzybowski s. 101-107
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Republiki Federalnej Niemiec Henryk Mamcarz s. 109-114
Kształtowanie się poziomu i relacji cen podstawowych artykułów żywnościowych w latach 1980-1988 Elżbieta Kozyra s. 115-126
Miejsce Polski w łączności świata i Europy Tadeusz Hoff s. 127-144
Z zagadnień teorii popytu oraz równowagi ekonomicznej konsumenta Tadeusz Przeciszewski s. 145-160
Główne tendencje zmian w strukturze gospodarczej makroregionu środkowo-wschodniego Zbigniew Mitura s. 161-172
EWG a rozwój społeczności wiejskich Maria Ciepielewska s. 173-185
Ewolucja opodatkowania polskiego rolnictwa w latach 1971-1985 Stefan Ogrodnik s. 187-198
Zespołowe formy działalności innowacyjnej Jerzy Baruk s. 199-212
Czynniki procesu produkcji a zysk w przedsiębiorstwach przemysłowych : teoretyczne rozważania nad metodą analizy Władysław Holtzman s. 213-219
System finansowy i prawno-organizacyjny a rozwój nieuspołecznionej działalności usługowej Genowefa Sobczyk s. 221-236
Zaopatrzenie materiałowe przedsiębiorstw a urynkowienie polskiej gospodarki Barbara Janczewska s. 237-251
Analiza przestrzennego zróżnicowania gałęzi przemysłu uspołecznionego w Polsce Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 253-258
Zmiany produktywności środków trwałych produkcyjnych w wybranych gospodarstwach indywidualnych Jerzy Bartoszcze Dionizy Niezgoda s. 259-270
Zmiany w ekonomice indywidualnych gospodarstw indywidualnych gospodarstw rolnych w latach osiemdziesiątych Zofia Mykowska s. 271-283
Jakość życia w środowisku miejskim Urszula Wich s. 285-294
Otoczenie, rynek a innowacyjność przedsiębiorstwa Jerzy Baruk s. 295-309
O konieczności interwencjonizmu państwowego w Polsce Stanisław Ślusarczyk s. 311-320
Mierniki asymetrii i skośności Henryk Olejarz s. 321-330
Koincydencja i efekt katalizy w modelu o macierzy korelacji minoryzowanej przez macierz uniwersalną Elżbieta Maksymiak s. 331-336
Statystyczne metody prognozowania Mieczysław Sobczyk s. 337-354
Urban Design and Planning for Towns and Communities Charles Scott s. 355-367