Tytuł Musicology Today
ISSN 1734-1663
Wydawca Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Musicology Today
2012, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From the Editor Sławomira Żerańska-Kominek s. 5-6
For Many or for the Chosen Few? : Zdzisław Jachimecki’s Project for Musicological Studies at the Jagiellonian University Before 1939 Małgorzata Woźna-Stankiewicz s. 7-37
Prof. Adolf Chybiński (1880–1952) : Founder of Polish Musicology : for the Centenary of the Faculty of Musicology at Lvov University (1912–2012) Michał Piekarski s. 38-64
Julian Pulikowski (1908–1944) : the Polish Leader in Comparative Musicology and Enthusiast of Folk Song Research Piotr Dahlig s. 65-73
Bronisława Wójcik-Keuprulian (1890–1938) : the First Union of Musicology and Chopin Research Piotr Dahlig s. 74-80
The Figure of Maria Szczepańska (1902–1962) in the Light of Archive Materials Bożena Muszkalska s. 81-93
Łucjan Kamieński (1885–1964) as an Ethnomusicologist and Man in his Works and Letters Bożena Muszkalska s. 94-131
On Zofia Lissa's (1908–1980) Musical and Aesthetic Explorations Zbigniew Skowron s. 132-153
The Double Centenary of Polish Musicology (1911/1912–2011/2012) : Józef Michał Chomiński : Portrait of a Scholar Irena Poniatowska s. 154-179
The Rev. Prof. Hieronim Feicht, CM (1894–1967) Elżbieta Zwolińska s. 180-190