Tytuł Series Byzantina
ISSN 1733-5787
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Series Byzantina
2003, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studies on Byzantine and post-Byzantine art in Central and Eastern Europe Waldemar Deluga Mirosław P. Kruk s. 7-10
Two new stone icons from Kiev Sergej Ivanovič Klimovskij s. 11-17
A Byzantine relief "St. George with the scenes of his life" Larysa Členova s. 18-26
The legend of St. George saving a youth from captivity and its depiction in art Piotr Grotowski s. 27-77
"New Constantinople" : Byzantine traditions in Muscovite Rus' in the 16th century Aleksandra Sulikowska s. 78-93
Icons of the 1560s associated with "Dmytrij" Maria Helytovyč s. 94-112
Une nouvelle réplique slavonne du Paris : gr. 74 : seven decades after Constaţa Costea s. 113-126
The Lvov "Oktoich" of 1630 in the collection of the Jagellonian Library in Cracow Mirosław P. Kruk Iwona Zych (tłum.) s. 127-147
The printing-house of the monastery of Trei Ierarhi in Iaşi and its staff Oksana Yurchyshyn-Smith s. 148-158
On the dependence of western Ruthenian passion presentations on western graphics in the 16th to 18th centuries Agnieszka Gronek s. 159-178