Tytuł Series Byzantina
ISSN 1733-5787
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Series Byzantina
2005, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Waldemar Deluga s. 7-8
"Proskynetaria" from Jerusalem : souvenirs of a pilgrimage to the Holy Land Mat Immerzeel s. 9-24
"Proskynetaria" : inventory Waldemar Deluga Mat Immerzeel Magdalena Łaptaś s. 25-34
17th-century Armenian Proskynetaria of Jerusalem Otto F. A. Meinardus s. 35-51
Les "Proskynetarions" gravées du XVIIIe et XIXe siècles Waldemar Deluga s. 53-61
Motifs of the rotunda in scenes of the deposition of Saints into the tomb on Ruthenian icons Mirosław Piotr Kruk Iwona Zych (tłum.) s. 63-87
Pilgrimage souvenirs in the collection of the Commissariat of the Holy Land of the Franciscan Order in Cracow Magdalena Tarnowska s. 89-95