Tytuł Series Byzantina
ISSN 1733-5787
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Series Byzantina
2007, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Deluga Michał Janocha s. 7-9
Liturgia bizantyjska ikoną historii zbawienia Janusz Czerski s. 10-16
Kilka uwag o układzie przestrzennym, wyposażeniu i dekoracji kościołów armeńskich Daniel Próchniak s. 17-31
Matka Boża z chusteczką - "encheirionem" Stanisław Kobielus s. 32-38
Dwie bizantyńskie plakiety z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich : (problem autentyczności w świetle badań konserwatorskich i analizy stylowej) Piotr Grotowski s. 39-54
Miniatura Podwyższenia Krzyża Świętego w "Menologionie Bazylego II" Michał Janocha s. 55-63
Portret księcia Jarosława Mądrego z rodziną w Sofii kijowskiej : próba odczytania pierwotnego układu kompozycji Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 64-75
Haftowany epitrachelion z drugiej połowy XVI wieku w katedrze włocławskiej Agnieszka Baranowska s. 76-87
Haftowana zasłona na ikonę z końca XVI wieku w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie Anna Warzecha s. 88-97
Sąd Ostateczny : ikonografia a liturgia Marek Wojnarowski s. 98-105
Rzeczy "ruskie - moskiewskie" w kościołach rzymskokatolickich diecezji wileńskiej w świetle akt wizytacyjnych i inwentarzy z XVII wieku Waldemar Franciszek Wilczewski s. 106-121
Liturgiczny kult ikony u staroobrzędowców bezpopowców Zbigniew Olczak s. 122-127
Staroobrzędowa "Komunia apostołów" z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie Aleksandra Sulikowska-Gąska s. 128-135
Szata graficzna XVIII- i XIX-wiecznych poczajowskich "Molitwosłowów" jako wyraz zachodniej interpretacji "Liturgii Godzin" Agnieszka Gronek s. 136-142
Przemiany wnętrz świątyń ukraińskich na przełomie XIX i XX wieku Oleh Rudenko s. 143-167
Przebudowa kościoła pokarmelickiego w Kamieńcu Podolskim na prawosławny sobór Matki Boskiej Kazańskiej w latach 1867-1878 : próba określenia form stylowych Marta Wiraszka s. 168-179