Znaleziono 3 artykuły

łukasz Ćwikła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do antykościelnej działalności ks. Leonarda Świderskiego łukasz Ćwikła s. 33-44
Udział Łęczycan i Sieradzan w konflikcie Władysława Łokietka z Zakonem Krzyżackim Łukasz Ćwikła s. 33-40
W sprawie agresji krzyżackiej na dobra kościelne w Łęczycy, Uniejowie i Sieradzu w 1331 r. : w świetle akt procesu polsko-krzyżackiego z 1339 r. Łukasz Ćwikła s. 45-51