Znaleziono 3 artykuły

Irena Łącka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapitał ludzki polskich obszarów wiejskich - szansa czy zagrożenie? Irena Łącka s. 211-218
Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Irena Łącka s. 269-289
Powiązania w regionalnym systemie innowacji czynnikiem wzrostu innowacyjności w mezoskali Irena Łącka s. 281-296